Comit header
Informacje o firmie
Wyróżniki
Partnerzy
Struktura firmy
Klienci
Współpracownicy
Partnerzy   Comit logo
 
IBM Business Partner emblem
Oracle logo
Tech Data logo
ABC Data logo

Informacje o firmie

Firma Centrum Rozwoju Informatyki „COMIT” Sp. z o.o. (COMIT) została założona w grudniu 1993 roku. Działalność firmy koncentruje się się na usługach i jest uzupełniana przez aktywność handlową w wysoko specjalizowanych produktach informatycznych.

Od momentu założenia pracownicy firmy COMIT wykonują usługi w zakresie prac inżynierskich, konsultacji i szkoleń dla klientów polskich i zagranicznych. Część warsztatów, szkoleń i konsultacji firma prowadzi jako podwykonawca IBM Polska, część indywidualnie u klientów na terenie całej Polski. Ponadto firma sprzedaje własne produkty dla instytucji finansowych i produkcyjnych oraz wdraża oprogramowanie IBM i innych wiodących dostawców oprogramowania.

Firma specjalizuje się w szerokim spektrum zagadnień informatycznych. Są wśród nich:

 • doradztwo w sprawie projektowania, tworzenia, wdrażania i oceny bezpieczeństwa aplikacji;
 • kompleksowa obsługa infrastruktury informatycznej małych i średnich przedsiębiorstw;
 • tworzenie i całodobowa obsługa centrów obliczeniowych;
 • integracja środowiska aplikacji przede wszystkim dla IBM iSeries (AS/400), pSeries (AIX, Linux) i zSeries (MVS/VMS) z innymi platformami i systemami operacyjnymi (Microsoft, UNIX i mainframe innych producentów);
 • rozwiązania wysokiej dostępności systemów klasy midrange;
 • wykonanie i modyfikacje aplikacji w dowolnym znanym języku programowania;
 • szkolenia i warsztaty dla technologii IBM, Oracle i Informix;
 • szkolenia i seminaria zarządzania projektami (oparte o współczesne trendy promowane zarówno przez PMI jak i PTI);
 • integracja systemów raportowania dla przedsiębiorstw w oparciu o rozwiązania własne i IBM;
 • projekty CAD/CAM, w tym również poza granicami kraju.
 • Język polski PL | English version EN